Videopresentation

VD Peter Egelberg presenterar PHI

Företagspresentation

Småbolagsafton hos Erik Penser mars 2017

Intervju i Nature

Årsredovisning 2016/17

Visionen

Vi människor och andra flercelliga organismer består av samarbetande celler. Cancer uppstår när samarbetet kollapsar och cellerna återgår till att föröka sig genom ohämmad delning, så som deras förfäder en gång gjorde i begynnelsen som encelliga organismer. Läs mer…

Ny teknik gör det möjligt att konstruera enkla och överkomliga analysinstrument för att bättre förstå orsakerna till cancer och varför celler upphör att samarbeta. Bolagets vision är att förse forskare med en ny generation vetenskapliga instrument som kan leda till avgörande framsteg inom bland annat cancer­forskningen.

Produkterna

PHI:s cellanalysinstrument, HoloMonitor M4 och M5, bygger på holografisk mikroskop­teknik som möjliggjorts av teknik ursprungligen utvecklad för mobiltelefoner och DVD-spelare. I ett vanligt mikro­skop eller i en vanlig kamera skapas bilden av optiken. I ett holografiskt mikroskop datorgenereras bilden istället från den ljusinformation optiken samlar in. Läs mer…

Detta innebär att värdefull information om cellernas optiska egenskaper inte går förlorad, vilket gör att forskare kan visualisera och mäta ett stort antal levande celler under långa tidperioder för att förstå hur celler samarbetar och interagerar.

De konventionella metoderna bygger på att cellerna färgas med giftiga färgämnen, vilket har medfört att forskare enbart kunnat observera döda, döende eller få levande celler under ett kort ögonblick. PHI:s instrument skapar bildsekvenser utan giftiga färgämnen som innehåller en ofantlig mängd information om hur celler rör sig, hur snabbt de delar sig och hur deras form och storlek förändras med tiden. M4:an är anpassad för att placeras inuti inkubatorn där cellerna odlas, vilket gör att forskare och cellbiologer kan följa cellernas utveckling helt utan avbrott.

HoloMonitor M5, som planerars att marknads­introduceras under 2017, kombinerar infärgningsfri analys med analys av fluorescerande markörer. M5:an kommer att expandera Bolagets marknad ytterligare. Med M5:an blir det möjligt för forskare och cellbiologer att samtidigt studera cellpopulationer och enskilda cellers inre egenskaper under lång tid.

Marknaden

Kunderna är forskare och cellbiologer vid universitet och läkemedelsbolag som bedriver preklinisk forskning inom bland annat cancer, stamceller och toxikologi. Uppskattningsvis finns det 120 000 cellaboratorier runtom i världen där denna forskning bedrivs. Läs mer…

Eftersom forskningsinstrument inte används för att diagnostisera eller behandla patienter omfattas de inte av de krav som normalt ställs på medicinsk utrustning. Det innebär att Bolagets produkter kan marknadsföras utan godkännande från amerikanska FDA eller andra myndigheter.

Målsättningarna

Bolagets instrument är idag i drift vid ett 80-tal cel­laboratorier, vilket har resulterat i ett 60-tal vetenskapliga publikationer. PHI:s huvudprodukt, HoloMonitor M4.5, serietillverkas nu genom avrop. Komponenter tillverkas och lagerhålls efter prognos för att ge ett jämnt flöde av produkter från produktion till kund. Serie­tillverkningen medför även en väsentligt lägre tillverknings­kostnad, vilket den redan nu stigande brutto­marginalen avspeglar. Läs mer…

Sammantaget har Bolaget nu fått den marknads­kvittens som visar att produkterna är mogna för en offensiv marknads­satsning. Vi genomförde därför en kapital­anskaffning om 40 MSEK under våren 2015 för att bygga ut marknads­organisationen, men även för att överföra allt fler av PHI:s produkter till serie­produktion för att bygga det effektiva produkt­flöde som leder till lönsamhet.

HoloMonitor ® M4
BostonSan FranciscoBasel

Senast under 2018 avser Bolaget
  • att ha etablerat ytterligare sex Centers of Excellence i samarbete med världs­ledande universitet i life science-hotspots som Boston, San Francisco och Basel och
  • att 300 instrument är i drift hos kunder och opinionsledare.

Att på egen hand bygga den globala distributions­kapacitet som krävs för att etablera PHI:s produkter som standard­utrustning för cellaboratorier är mycket tids- och resurskrävande. Marknads­satsningen är därför riktad mot ett begränsat antal nyckel­marknader för att i kraft av en accelererande penetration av dessa marknader attrahera ledande bransch­aktörer med global distribution­skapacitet.

Kapitaltillskottet är helt avgörande för en expansion av marknaden och ger Bolaget finansiell styrka att med en tydlig målsättning i ett efter­följande skede framgångsrikt avyttra verksamheten, till ett värde långt över det värde vi ser idag.

Kalender